Şahsiyet nedir?

Şahsın hayatı, sıhhati, vücut tamlığı ve cemiyet içindeki durumunun korunmasını sağlayan hak ve menfaatlerin bütünü. Şahsiyet hakkı bulunmayan bir kimse tasavvur bile edilemez. Bu sebeple umumidir; herkese karşı ileri sürülebilir çünkü mutlak haktır; başkasına devredilemez, miras yoluyla geçemez şahsa bağlı bir haktır; feragat edilemez vazgeçilmezlik vasfı vardırşahsiyet

Şahsiyet hakları; devlet ve toplumların bir çoğunda tarih boyunca ve hatta bugün bile tanınmamıştır. İslam ve Osmanlı Türk toplumu ise, insanların maddi ve manevi varlığını devam ettiren şahsiyet hakkını, en güzel şekilde bağışlamış, onu korumuş ve yüceltmiştir.

Bugün yürürlükte olan 1982 Anayasası 17. maddesinde "Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." diyerek şahsiyetin ana sınırını çizmiştir. Müteakip 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. maddelerinde ise; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır."; "Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir."; "Şahsın özel hayatı gizlidir."; "Mesken dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti vardır."; "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine", "düşünce, bilim, sanat ve basım-yayın hürriyetine" sahiptir... diyerek şahsiyet hakkını geniş şekilde tanımıştır.

Bugün kanunlarımızca da korunan şahsiyet hakkını, şahsi haklarla karıştırmamak gerekir. Mesela, evlenme bir şahsiyet hakkıdır, devredilemez, vazgeçilemez. Alacak hakkı ise, şahsi bir hak olup, şahıs alacağını bir başkasına devredebildiği gibi, dilerse alacağından tamamen vazgeçebilir. Yani devredilebilen ve vazgeçilebilen bir haktır.

Sözlükte "şahsiyet" ne demek?

1. Kişilik.
2. Kişi; değerli kişi.

Cümle içinde kullanımı

Artık okuyucular için mühim bir şahsiyet olmaya başlamıştım.
- H. E. Adıvar

Şahsiyet kelimesinin ingilizcesi

n. personality, personage, individuality, figure
pron. it, somebody, someone
Köken: Arapça

--Reklam--