Şahsiyet nedir?

Şahsın hayatı, sıhhati, vücut tamlığı ve cemiyet içindeki durumunun korunmasını sağlayan hak ve menfaatlerin bütünü. Şahsiyet hakkı bulunmayan bir kimse tasavvur bile edilemez. Bu sebeple umumidir; herkese karşı ileri sürülebilir çünkü mutlak haktır; başkasına devredilemez, miras yoluyla geçemez şahsa bağlı bir haktır; feragat edilemez vazgeçilmezlik vasfı vardır.

Şahsiyet hakları; devlet ve toplumların bir çoğunda tarih boyunca ve hatta bugün bile tanınmamıştır. İslam ve Osmanlı Türk toplumu ise, insanların maddi ve manevi varlığını devam ettiren şahsiyet hakkını, en güzel şekilde bağışlamış, onu korumuş ve yüceltmiştir.

Bugün yürürlükte olan 1982 Anayasası 17. maddesinde "Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." diyerek şahsiyetin ana sınırını çizmiştir. Müteakip 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. maddelerinde ise; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır."; "Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir."; "Şahsın özel hayatı gizlidir."; "Mesken dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti vardır."; "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine", "düşünce, bilim, sanat ve basım-yayın hürriyetine" sahiptir... diyerek şahsiyet hakkını geniş şekilde tanımıştır.

Bugün kanunlarımızca da korunan şahsiyet hakkını, şahsi haklarla karıştırmamak gerekir. Mesela, evlenme bir şahsiyet hakkıdır, devredilemez, vazgeçilemez. Alacak hakkı ise, şahsi bir hak olup, şahıs alacağını bir başkasına devredebildiği gibi, dilerse alacağından tamamen vazgeçebilir. Yani devredilebilen ve vazgeçilebilen bir haktır.

Sözlükte "şahsiyet" ne demek?

1. Kişilik.
2. Kişi; değerli kişi.

Cümle içinde kullanımı

Artık okuyucular için mühim bir şahsiyet olmaya başlamıştım.
- H. E. Adıvar

Şahsiyet kelimesinin ingilizcesi

n. personality, personage, individuality, figure
pron. it, somebody, someone
Köken: Arapça

Şahsiyet nedir? (Felsefe)

Şahsiyet kavramı, yetenekleri sayesinde, sınıflarının tarihsel bakımdan vazgeçilmez çıkarlarını açık-seçik görebilen ve temsil eden, böylece toplumsal yaşamda ön safta bir rol oynayan belirli insanlar için kullanılır. {-^kişilik)

Tarihte sivrilmiş şahsiyetlerin oynadığı roller sorununu kapsamlı ve bilimsel olarak ilk kez tarihsel maddecilik açıklayabilmiştir. Tarihsel maddecilik, tarihin kahramanlar, dahiler, bilgeler, araştırmacılar, kaşifler gibi tek tek şahsiyetler tarafından oluşturulduğu fikrine karşı, kendi bilimsel görüşünü çıkarır; buna göre, tarihin, toplumsal gelişmenin tabi olduğu genel yasal düzenliliklere uygun akışının belirleyicisi, son tahlilde, halk kitleleri toplumsal üretimdeki ve toplumun diğer alanlarındaki faaliyetleridir. Önde gelen şahsiyetler, tarihsel zorunlukları fark edip anladıkları zaman, bunlara uygun hedefleri formüle ederek, halk kitlelerini örgütleyip yönelterek toplumsal gelişmeye önemli ölçüde etkili olabilirler. Özellikle devrimci savaşımlar ve büyük toplumsal dönüşümler döneminde, günümüzde dünya komünist hareketinde, ulusal kurtuluş savaşımlarında da olduğu gibi, tarihsel simalar ortaya çıkar.

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç